زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

ساخت وبلاگ
چکیده : زمان, گذشته, کامل, یا ماضی بعید یا past perfect tense یکی از زمان‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان, انگ... با عنوان : زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال بخوانید :

زمان, گذشته, کامل, یا ماضی بعید یا past perfect tense یکی از زمان‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان, انگلیسی, است. زمان گذشته کامل از نظر ساختاری و همچنین معنایی و کاربردی نیاز به دقت دارد. چرا که معمولا در کنار زمان‌های دیگر به کار می‌رود و در حضور زمان‌های دیگر معنا پیدا می‌کند. همچنین در این زمان شکل سوم فعل یا past participle یا وجه وصفی گذشته است.

در این گفتار ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم و سپس مفاهیم مختلف آن را بطور جزیی بررسی می‌کنیم.

ساختار زمان گذشته کامل

در این بخش ساختار جمله‌ خبری، منفی و پرسشی را در این زمان گذشته کامل می‌بینیم.

زمان گذشته کامل در ساختار خود از «شکل سوم فعل»، یا نام دقیق‌ترِ آن «وجه وصفی زمان گذشته past participle» استفاده می‌کند. علاوه بر این در این زمان، «فعلِ کمکی had» هم به کار برده می‌شود.

زمان گذشته کامل در جمله خبریِ مثبت

ساختارِ جمله خبری مثبت در زمان گذشته کامل به این صورت است که ابتدا فاعل subject بیان می‌شود. پس از آن فعلِ کمکی had (برای همه فاعل‌های) قرار می‌گیرد. سپس شکلِ سوم فعل past participle که فعلِ اصلی جمله است بیان می‌شود. و بعد از آن، در صورت گذرا بودن فعل، مفعول object قرار می‌گیرد. و نهایتا اگر جمله بخش‌های دیگری مانند قیدهای زمان و مکان یا وابسته‌های دیگر داشته باشد در دنباله آن آورده می‌شوند.

Subject  +     had     +   past participle    +     object        +   [rest of the sentence].

I             +     had     +          written         +   that article  +    in the past.

«من در گذشته آن مقاله را نوشته بودم.»

← جمله بالا در زمان گذشته کامل است. فعل این دو جمله had written هستند. فعل had written اینجا یعنی «نوشته بودم» که شکل سومِ فعل write به معنای «نوشتن» است. همانطور که می‌ببنید شکل این فعل در زمان گذشته کامل نسبت به شکل مصدر فعل تغییراتی داشته است.

توجه: فعل «write» فعلی بی قاعده است. فعل‌های بی قاعده، شکل سومشان با شکل گذشته ساده آن‌ها متفاوت است. مثلا برای «write» شکل گذشته ساده «wrote» ولی شکل سوم آن «written» است. اما اگر فعلِ ما فعلی با قاعده مانندِ «walk» بود، شکلِ سوم آن یعنی «walked» با شکل گذشته ساده‌اش یکسان می‌بود.

مثال,‌های دیگر از جمله خبری در زمان گذشته کامل:

Rita had watched that TV show.

«ریتا آن سریال تلویزیونی را دیده بود.»

Mary had eaten her lunch before she went home.

«مَری قبل از اینکه به خانه برود ناهارش را خورده بود.»

شکل سوم فعل Past Participle Form در گذشته کامل

دیدم که فعل اصلی در زمان گذشته کامل، دارای «شکلِ سوم، یا وجهِ وصفیِ گذشته یا past participle form» است.

در توضیح زمان گذشته ساده نیز این موضوع را شرح دادیم که هر فعل دارای ۳ فورم است. شکل اول، همان «مصدر یا base form» است. شکل دوم، «زمان گذشته ساده یا past tense» برای فعل است. و شکل سوم «وجه وصفیِ زمانِ گذشته یا past participle» است.

  • اگر فعل با قاعده بود شکل سوم آن نیز مانند شکلِ سوم «با اضافه کردن پسوند ed به شکل پایه فعل تولید می‌شود.» یعنی دقیقا مثلِ شکل گذشته ساده فعل است.
  • اگر فعل بی قاعده باشد، «شکل سوم آن متفاوت از مصدر و گذشته ساده و منحصر به فرد است». یعنی باید با مراجعه به دیکشنری ساختار آن را ببینیم و بیاموزیم. از لینک زیر می‌توانید با موضوع فعل‌های بی قاعده در زبان انگلیسی آشنا شوید و همه چیز درباره آن‌ها را بیاموزید:

فعل‌های یی‌ قاعده در زبان انگلیسی یا Irregular Verbs و لیست کامل

اگر به دیکشنری سر بزنید، برای هر فعل، یکی از اولین اطلاعاتی که در آن ارایه شده، مربوط به شکل حالت گذشته ساده و شکل گذشته کامل آن است.

به عنوان مثال برای فعلِ write در دیکشنری لانگمن Longman داریم:

گذشته کامل

با دانلود لیست زیر می‌توانید شکلِ سوم تمامی فعل‌های بی قاعده مهم و پرکاربرد زبان انگلیسی را ببینید:

ساختار جمله منفی در زمان گذشته کامل

از خواص فعلِ کمکی، منفی کردن فعل است. برای این کار کافی است پس از فعلِ کمکیِ had از پسوندِ منفی‌سازِ not استفاده کنیم. توجه داشته باشید که «ترتیبِ اجزای جمله» و همینطور «شکلِ فعلِ اصلیِ جمله» هیچ تغییری نمی‌کنند.

Subject  +  had   +  not  +  past participle  +     object        +   [rest of the sentence].

I             +  had   +  not  +           written     +   that article  +    in the past.

مانندِ:

I had not seen that man before.

«من در گذشته آن مرد ندیده بودم.»

We hadn’t washed out own clothes before college.

«ما قبل از دوران دانشگاه لباس‌های خودمان را نشُسته بودیم.»

فعلِ کمکی Had و ادغام یا Contraction

پیش‌تر و هنگام استفاده از افعالِ to be این موضوع را دیدم که فعل‌های کمکیِ am و are و is می‌توانند در ضمیرهای فاعلی و همین‌طور در پسوندِ منفی‌سازِ not ادغام شوند. همینطور در زمان حال کامل این موضوع را برای افعالِ have و has نیز دقیقا برقرار است. فعلِ had در واقع شکل گذشته دو فعلِ have و has است. و ادغام‌های had در not نیز مشابه شکل زمان حال آن‌ است.

آشنایی با کاربرد Have/Has در زمان حال کامل

برای مشاهده نحوه این اقدام به جدول زیر را ببینید:

شکلِ مثبتِ کامل شکلِ منفیِ کامل دو شکلِ اختصاری
I had I had not I haven’t / I’d not
You had You had not You hadn’t / You’d not
He had He had not He hadn’t / He’d not
She had She had not She hadn’t / She’d not
It had It had not It hadn’t / It’d not
We had We had not We hadn’t / We’d not
You had You had not You hadn’t / You’d not
They had They had not They hadn’t / They’d not

نکته: در هر کاربرد، فقط یکی از ادغام‌های بیان شده برای فعل had امکان‌پذیر است. یعنی عبارتِ «I had not» را یا می‌توانیم به «I’d not» و یا به «I hadn’t» خلاصه کنیم. ولی اِعمالِ هر دو ادغام و تولیدِ «I’dn’t» نادرست است.

نکته: اگر با عبارتی مانندِ «I’d» مواجه شویم، ممکن است در نگاه اول این سؤال پیش بیاید که مخففِ «I had not» است یا اینکه مخففِ «I would not»؟ برای پاسخ به این سؤال باید به ادامه جمله نگاه کنیم. اگر در ادامه شکلِ سوم فعل را داشتیم به این معناست که این عبارت مخففِ «I had not» است.

ساختار جمله سؤالیِ بله و خیری

برای پرسیدن سؤالِ بله و خیری در زمان حال کامل، کافی است «جای فاعل و فعلِ کمکی had» را تغییر دهیم. یعنی، جمله با فعل کمکی آغاز می‌شود و پس از آن فاعل جمله قرار می‌گیرد.

Had   +    subject   +  past participle  +     object           +   [rest of the sentence]?

Had   +        I          +        written       +   that article     +    in the past?

«آیا من در گذشته آن مقاله را نوشته بودم؟»

توجه: جابه‌جایی فعل کمکی و فاعل تنها کاری است که ما انجام می‌دهیم و ترتیب سایر بخش‌های جمله بدون تغییر و مثل جمله خبری باقی می‌ماند.

مثال‌هایی دیگر از این ساختار را ببینید:

Had they won any matches before this?

«آیا آن‌ها هیچ مسابقه‌ای را قبل از این پیروز شده بودند؟»

Had Danny spoken to the manager yesterday too?

«آیا دَنی دیروز هم با مدیر صحبت کرده بود؟»

ساختار جمله سؤالی با کلمه پرسشی

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی از پر استفاده‌ترین نوع سؤالات در هر زبانی هستند. این جمله‌ها معمولا با کلمات -wh دار آغاز می‌شوند.

کلماتی مانندِ what «چه چیزی؟ یا چه کاری؟» و who «چه کسی؟» و where «کجا؟» و when «چه زمانی؟» مثال‌هایی از این کلمه‌های پرسشی هستند.

اگر ساختارِ جمله سؤالیِ بله و خیری را به درستی متوجه شده باشیم می‌توانیم جمله سؤالی با کلمه پرسشی را به راحتی تولید کنیم.

برای پرسیدن سؤال با کلمه پرسشی، کافی است که به ابتدای ساختارِ بله و خیری، کلمه پرسشی را بیافزاییم.

Question word  +  had  + subject + past participle +  []?

What                  +  had  +      I       +     written         +  in the past?

«من در گذشته چه چیزی را نوشته بودم؟»

توجه: بدیهی است که خود جمله سؤالی نباید شامل پاسخِ کلمه پرسشی باشد. به همین دلیل در این جمله عبارتِ «the article» را نمی‌بینیم. این کلمه، پاسخِ سؤال است.

مثال‌هایی از جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی در زمان حال کامل:

What had you read before high school?

«تو قبل از دبیرستان چه چیزی مطالعه کرده بودی؟»

When had his work finished?

«کارِ او چه زمانی به پایان رسیده بود؟»

همه معانی و کاربردها,ی زمان گذشته کامل

در این قسمت با هم کاربردها و مفهوم زمان گذشته کامل را بررسی می‌کنیم. اگر با دوره‌های آموختن دات کام همراه, بوده‌اید حتما از اهمیت آشنایی با «مفهومِ هر زمان» آگاه هستید.

سرفصل‌های کامل: تمام گرامر زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

زمان گذشته کامل در واقع دارای یک معنای اصلی و چند معنای فرعی است:

  • کاربرد اصلی: بیان اینکه فعالیتی، قبل از کاری دیگر در گذشته انجام شده است.
  • کاربرد فرعی: بیان نقل قول غیر مستقیم
  • کاربرد فرعی: جمله شرطی نوع سوم
  • کاربرد فرعی: بیان عدم رضایت به همراه فعل‌های آرزویی

بیان فعالیتی که قبل از کاری دیگر انجام شده است

این معنا، کاربرد اصلی زمان گذشته کامل یا ماضی بعید است. وقتی می‌گوییم «کاری در گذشته انجام شده بود» در حقیقت می‌خواهیم زمان انجام آن را با «کاری دیگری که در گذشته انجام شده» مقایسه کنیم و بگویم که کارِ در زمان ماضی بعید «قبل از» آن فعلِ دیگری رخ داده است.

توجه: فعالیتی که با فعلِ مورد نظر ما مقایسه می‌شود، معمولا در زمانِ «گذشته ساده» یا «گذشته استمراری‌» است.

مثال:

had lived in this Tehran before I moved to Isfahan.

«من در تهران زندگی کرده بودم قبل از آن که به اصفهان مهاجرت کنم.»

Natalie came late to the class because she had overslept.

«ناتالی به کلاس دیر رسید چرا که بیش از حد خوابیده بود.»

The kitchen smelled wonderful because mom had cooked dinner earlier.

«آشپزخانه بوی بسیار مطبوعی داشت زیرا مادر مدتی  قبل شام پخته بود.»

در نمودار خط زمان یا timeline می‌توانید جمله قبل را تحلیل کنید:

گذشته کامل

بیان نقل قول غیر مستقیم با گذشته کامل

در زبان انگلیسی ما به دو شکل می‌توانیم «نقل قول» را انجام دهیم: نقل قول مستقیم و غیر مستقیم.

انواع نقل قول در انگلیسی، حالت‌ها و کاربردها و مثال‌ها

نقل قول مستقیم یکی از جایگاه‌های استفاده از زمان گذشته کامل است. چرا؟ زیرا وقتی از کسی «نقل قول» می‌کنیم، فعل اول ما در گذشته ساده و «گفت» است. در نتیجه، فعلِ جملهِ نقل قول باید قبل از این «گفتن» اتفاق افتاده باشد؛ و بیان چنین فعالیتی با زمانِ «گذشته کامل» ممکن است.

برای واضح شدن بیشتر این مثال‌ها را ببینید:

این مثال‌ها را ببینید:

He told me that he had studied in Harvard.

«او به من گفت که در دانشگاه هاروارد درس خوانده بود.»

Alexa said that she had bought a new cat.

«الکسا گفت که یک گربه تازه خریده است.»

 در دو جمله بالا فعالیت‌های «had studies» و «had bought» قبل از «told» و «said» انجام شده‌اند و به همین خاطر برای بیان آن‌ها از زمان ماضی بعید استفاده شده است.

کاربرد گذشته کامل در شرطی نوع سوم

ما در زبان انگلیسی سه نوع جمله شرطی داریم.

با انواع جمله شرطی به طور کامل اینجا آشنا شوید.

در شرطی نوع سوم، فعلِ جمله شرط در زمان «گذشته کامل» و فعلِ جمله جزای شرط در زمان «آینده در گذشته» است. در این جمله شرطی هدف بیان این مطلب است که «اگر کاری در گذشته انجام شده بود» در نتیجه «فعالیت دیگری را به دنبال می‌داشت». بخش اول این جمله شرطی یعنی « … انجام شده بود» در زمان گذشته کامل یا ماضی بعید است.

به عنوان مثال:

If I had studied hard enough I would have passed the exam.

«اگر من به اندازه کافی درس خوانده بودم، در امتحان قبول می‌شدم.»

I the store had opened at 5 a.m. I would have got the milk early.

«اگر فروشگاه ساعت ۵ صبح باز شده بود، من زودتر شیر گرفته بودم.»

If I had met Einstein I would have learned from him.

«اگر من با انیشتین دیدار کرده بودم، از او می‌آموختم.»

بیان عدم رضایت پس از یک فعلِ آرزویی

در واقع این کاربرد نیز همانند شرطی نوع سوم است. جمله آرزویی در گذشته، «بیانگر اتفاقی است که دوست داشته‌ایم بیوفتد ولی نیافتاده است» و در نتیجه عدم رضایت ما را به همراه دارد. در این نوع جمله‌های آرزویی که شامل زمان گذشته کامل هستند، دیگر امکان رخ دادن فعلِ مطلوب وجود ندارد و ماجرا تمام شده است.

مانندِ:

Joe wished he had gotten the job last year.

«جو آرزو داشت که می‌توانست سال گذشته آن موقعیت شغلی را به دست بیاورد.»

ولی نتواست آن شغل را به دست بیاورد و الان یک سال گذشته است. این موضوع باعث نارضایتی جو است.

Rose hoped she had passed the test last semester.

«رُز امیدوار بود که ترم قبل در آن امتحان قبول شود.»

ولی موفق به قبولی در امتحان نشد و از آن زمان گذشته است. و رز از این موضوع ناراحت است.

People prayed the second world war hadn’t happened.

«مردم دعا می‌کردند که جنگ جهانی دوم اتفاق نیوفتد.»

لیکن جنگ جهانی دوم رخ داد و باعث نارضایتی بسیاری گردید.

توجه: اگر به معانی بررسی شده توجه کرده باشید، حتما متوجه شده‌اید که همگی به نوعی به همان معنای اصلی زمان گذشته کامل باز می‌گردند.

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 25 آذر 1397 ساعت: 6:44