زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + کاربردها و مثال

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

زمان, حال استمراری, یا present progressive tense یا present continuous tense یکی از زمان,‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان, انگلیسی, است. ساختار این زمان, پیچیدگی خاصی ندارد. از نظر معنایی هم باید به نکاتی درباره کاربرد آن دقت نمود و نکاتی ظریف را در نظر داشت.

ساختار زمان, حال استمراری,

همانطور که می‌دانیم ساختار یک زمان, را فعل آن جمله مشخص می‌کند. اگر بخواهیم فعلِ زمان, حال استمراری, را بسازیم باید علاوه بر استفاده از مصدر فعلِ مورد نظرمان، از فعلِ کمکی نیز استفاده کنیم. در ادامه شیوه انجام این کار را بررسی می‌کنیم.

ساختار زمان حال استمراری, در جمله خبری

ساختار یک جمله خبری در زبان, انگلیسی, به این شکل است: ابتدا فاعل subject و بعد فعل verb و بعد مفعول جمله object (در صورت گذرا بودن فعل به مفعول) قرار می‌گیرند. اگر جمله متعلقات دیگری هم داشته باشد، مانند قید زمان و مکان یا عبارت‌های وابسته، در ادامه این سه نقش آورده می‌شوند. در ساختار زمان‌های غیر از حال ساده و گذشته ساده، خود فعل شامل دو بخشِ «فعلِ اصلی main verb» و «فعل کمکی auxiliary verb» است. ابتدا فعل کمکی و سپس فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند.

دز زمان حال استمراری, نیز، ابتدا فعل کمکی یعنی am یا are یا is و سپس فعل اصلی جمله بیان می‌شود. همچنین به فعلِ اصلی پسوند ing- اضافه می‌شود.

بنابراین، برای ساختارِ فعلِ حال استمراری, داریم:

ساختار فعل:     am/is/are + main verb + -ing

و برای ساختار جمله داریم:

Subject + auxiliary verb + main verb + -ing + object + [rest of the sentence].

I + am + watching + TV + right now.

این جمله یعنی: «من هم‌اکنون در حال مشاهده تلویزیون هستم.»

همانطور که می‌بینید، جمله خبری در زمان حال استمراری با فاعلِ ضمیر اول شخصِ مفرد یعنی «I» آغاز شده است. سپس فعل کمکی «am» که با «I» متناسب است بیان شده، و در ادامه فعل اصلی جمله یعنی watching آمده که ترکیبی از شکل مصدرِ «watch یعنی تماشا کردن» و پسوندِ «ing-» است. این پسوند ing- است که معنایِ استمرار را می‌رساند.

ساختار زمان حال استمراری برای فاعل‌های مختلف

همانطور که دیدیم، فعلِ زمان حال استمراری از یک فعل کمکی و فعل اصلی تشکیل شده است. این دو فعل به همین ترتیب در جمله خبری آورده می‌شوند.

قاعده مهم ساختاری: توجه داشته باشید که «شکلِ بخشِ ing- دارِ فعل، یعنی فعلِ اصلی» برای تمامی شخصیت‌های شش‌گانه زبان,، یعنی اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع ثابت است. اما «شکلِ فعل کمکی» با توجه به اینکه فاعل جمله کدامیک از این شش مورد است تغییر می‌کند.

جمله مثال, بالا برای اول شخص مفرد بود و به همین خاطر گفتیم «I am watching» که یعنی «من در حال تماشا هستم». به طور مشابه برای سایر شخصیت‌ها:

  • دوم شخص مفرد «You are watching» یعنی «تو در حال مشاهده هستی.»
  • سوم شخص مفرد «He is watching» یعنی «او (آقا) در حال مشاهده است.»
  • سوم شخص مفرد «She is watching» یعنی «او (خانم) در حال مشاهده است.»
  • سوم شخص مفرد «It is watching» یعنی «او (غیر انسان) در حال مشاهده است.»
  • اول شخص جمع «We are watching» یعنی «ما در حال مشاهده هستیم.»
  • دوم شخص جمع «You are watching» یعنی «شما در حال مشاهده هستید.»
  • سوم شخص جمع «They are watching» یعنی «آن‌ها در حال مشاهده هستند.»

مفهوم فعلِ کمکی یا Auxiliary Verb در حال استمراری

فعلِ کمکی یا auxiliary verb چیست؟ این یکی از مفاهیمی است که زبان,‌آموزان فارسی‌ زبان, برای شناخت آن دچار مشکل می‌شوند.

در زبان, انگلیسی,، فعل‌ها توانایی اینکه خودشان مستقیما حالت‌ها و معنایِ مختلف را بُروز دهند ندارند. این در مورد همه فعل‌ها، حتی حال ساده و گذشته ساده نیز صدق می‌کند. مثلا شما برای بیان جمله منفی در زمان گذشته ساده مجبورید قبل از فعلِ اصلی، از فعلِ کمکیِ didn’t استفاده کنید. در عبارتِ «I didn’t sleep last night» که یعنی «من دیشب نخوابیدم» فعل اصلی جمله یعنی «sleep» توانایی اینکه خودش به تنهایی معنای منفی را برساند نداشته و برای این کار نیاز به فعل کمکیِ منفیِ «did not» دارد.

اما در زمان‌های غیر از گذشته ساده و حال ساده، خودِ فعل خبری هم برای رساندنِ معنای خود نیاز به فعل کمکی دارد. به همین دلیل است که در زمان حال استمراری قبل از فعل اصلی از یکی از فعل‌های am یا is یا are استفاده می‌شود.

I am taking a walk in the park.

«من در حال پیاده‌روی در پارک هستم.»

You are going in the wrong direction.

«شما در حال اشتباه‌رفتنِ مسیر هستی.»

Sarah is finishing her speech at the moment.

«سارا هم‌اکنون در حال به پایان رساندن سخنرانی‌اش است.»

توجه: همانطور که در ادامه هم خواهیم دید، فعل‌های کمکیِ to be یعنی am و is و are نقش‌های «منفی کردن» و «سؤالی کردن» جمله‌های حال استمراری را نیز به عهده دارند.

زمان حال استمراری در جمله منفی

برای ساختن جمله منفی در زمان حال استمراری present progressive tense کافی است که فعلِ کمکی جمله، یعنی am یا is یا are را با استفاده از پسوندِ منفی‌سازِ not منفی کنیم.

بنابراین ساختار جمله منفی در زمان حال استمراری اینگونه خواهد بود:

Subject + auxiliary verb + not + main verb-ing + object + [rest of the sentence].

I + am + not + watching + TV + right now.

فعلِ کمکیِ am با گرفتن پسوندِ not و تبدیل شدن به «am not» جمله بالا را منفی کرده است.

و عبارتِ «I am not watching» یعنی «من در حال تماشا نیستم».

توجه: شما از گذشته و در بخش مربوط به زمان حال ساده، با منفی کردنِ افعالِ to be آشنا هستید. برای یادآوری می‌توانید از بخش «فرصت‌های یادگیری بیشتر» پُست مربوط به زمان حال ساده را مشاهده کنید و یا فیلم آموزشی زیر را ببینید:

فیلم آموزشی: چگونه فعل‌های to be را منفی کنیم؟

پسوند not و ادغام Contraction

ادغام یا contraction به معنای «ترکیب شدن» یا «یکی شدن» یا «خلاصه شدن» است.
همانطور که در کاربرد فعل‌های to be در زمان حال ساده نیز دیدیم، بسیار رایج است که پسوند not که پسوند منفی‌ساز است، با فعل‌های is و are (و نه فعلِ am) ادغام شود. در این صورت به جای «He is not» خواهیم داشت «He isn’t» و به جای «You are not» خواهیم داشت «You aren’t».

اشتباه نکنید: درست است که کاربرد فعل‌های to be در زمان حال ساده به عنوان «فعل‌های اصلی» است، در حالی‌که در زمان حال استمراری این فعل‌ها نقشِ «افعالِ کمکی» را دارند؛ ولی در هر دو صورت عملیات ادغام برایشان به یک صورت است. و قواعدِ ادغامی که برای هر دو حالت به کار می‌رود یکسان است.

دقت داشته باشید که ادغام یا contraction یک «مسئله آوایی» است و وجود آن در زبان به هدفِ روانی در صحبت کردن است. بنابراین هر جایی که فعل‌هایی to be به not برسند یا فعل‌های am و are و is بعد از ضمایر شش‌گانه قرار بگیرند، امکان ادغام شدن وجود دارد.

ادغام افعالِ to be در ضمیر قبل از خود

افعال am و is و are می‌توانند در ضمیرهای فاعلیِ قبل از خود نیز ادغام شوند. به عنوان مثال, «I am» تبدیل به «I’m‌» و «you are» تبدیل به «you’re» و «she is» تبدیل به «she’s» می‌شود.

اما توجه داشته باشید که در جمله‌هایِ منفی، یعنی جایی که پسوندِ not نیز حضور دارد، فقط یک ادغام امکان‌پذیر است. یعنی در عبارتِ «you are not» یا می‌توانیم از «you aren’t» و یا از «you’re not» استفاده کنیم. و ادغام کردن هر دو به صورت همزمان ممکن نیست و نمی‌توانیم بگوییم «you’ren’t».

برای دیدن حالت‌های مختلف ادغام جدول زیر را ببینید:

مثبت شکل بلند منفی شکل کوتاه منفی
I am I am not I’m not
You are You are not You aren’t / You’re not
He is He is not He isn’t / He’s not
She is She is not She isn’t / She’s not
It is It is not It isn’t / It’s not
We are We are not We aren’t / We’re not
You are You are not You aren’t / You’re not
They are They are not The aren’t / They’re not

جمله‌های سؤالی بله و خیری در حال استمراری

اگر خواستیم در زمان حال استمراری سؤالی بله-خیری یا yes/no question بپرسیم، کافیست جای فعل کمکی جمله را با فاعل عوض کنیم. یعنی:

Am/Are/Is + subject + main verb-ing + object + [rest of the sentence]?

Are + you + watching + TV + right now?

در این جمله، فعلِ کمکی یعنی «are» جای خود را با فاعل جمله یعنی «you» عوض کرده و به ابتدای جمله آمده است. همانطور که میبینید سایر بخش‌های جمله بدون تغییر، و مانند ساختار جمله خبری آمده‌اند.

Is Roberta listening to music?

«آیا روبرتا در حال گوش دادن موزیک است؟»

Are you helping your friend do his homework?

«آیا تو در حال کمک به دوستت هستی تا تکلیفش را انجام دهد؟»

Am I sitting in the physics class?

«آیا من در کلاس فیزیک نشسته‌ام؟»

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی متداول‌ترین نوع سؤال پرسیدن در هر زبانی هستند. این جمله‌ها معمولا با کلمات wh دار آغاز می‌شوند.

کلماتی مانندِ what «چه چیزی؟ یا چه کاری؟» و who «چه کسی؟» و where «کجا؟» و when «چه زمانی؟» نمونه‌هایی از این کلمه‌های پرسشی هستند.

برای یادگیری شیوه سؤال پرسیدن با این کلمات در زمان حال استمراری ساده لازم است که به خوبی، بخش‌های قبلی یعنی شیوه صحیح پرسیدن سؤال در جمله‌های بله و خیری را آموخته باشیم.

برای پرسیدن سؤال با کلمات پرسشی کافیست، به ابتدای جمله سؤالی بله و خیری، کلمه پرسشی را اضافه کنیم. ساختار ما به این شکل خواهد بود:

Question word + aux verb + subject + main verb-ing + object + [ … ]?

What + are + you + doing + right now?

در این جمله سؤالی، کلمه پرسشیِ what به معنای «چه کاری؟» در ابتدای ساختارِ بله و خیری آمده است. این جمله سؤالی یعنی «تو اکنون در حال انجام دادن چه کاری هستی؟»

به مثال,‌های دیگر این ساختار توجه کنید:

Who is sitting on the bench?

«چه کسی الان روی صندلی نشسته است؟»

Why are you running so quickly?

«چرا اینقدر سریع در حال دویدن هستی؟»

Where are you going today?

«امروز کجای می‌روی؟»

کاربرد و معنای زمان حال استمراری در انگلیسی,

حال که ساختار زمان حال استمراری present progressive را شناختیم، می‌توانیم انواع کاربردها,ی این زمان یا به عبارت دیگر «معانی مختلفی که این زمان می‌تواند برساند» را بررسی نماییم.

برای زمان حال استمراری دو کاربرد اصلی را می‌توان در نظر گرفت که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

  • بیان فعالیت‌هایی که همین الان در حال رخ دادن هستند.
  • بیان فعالیت‌هایی که در گذشته شروع شده‌اند و هنوز به پایان نرسیده‌اند.

فعالیت‌هایی که هم اکنون در حال رخ دادن هستند

این اصلی‌ترین کاربرد زمان حال استمراری است. «فعالیت‌هایی که در زمانِ صحبت کردنِ گوینده در حال انجام شدن هستند.»

توجه: معمولا قید‌های زمانِ مرتبط با «اکنون» نیز در این جمله‌ها به کار می‌روند.

به عنوان مثال,:

I am texting my friend right now.

«هم‌اکنون من در حال ارسال پیامی متنی به دوستم هستم.»

She is cooking a delicious food at present.

«او حالا، در حال پختن غذایی لذیذ است.»

You are talking to Mr. Johnson’s secretary at the moment.

«شما اکنون در حال صحبت کردن با مُنشی آقای جانسون هستید.»

نمودار خط زمان یا timeline مربوط به جمله اول را در ادامه ببینید:

حال استمراری

همانطور که می‌بینید، فعل «am texting» یا «ارسال کردن پیام» در همان زمان انجام مورد استفاده قرار گرفته است. توجه کنید که فعلِ «texting» از نظر معنایی امکانِ استمراری بودن را دارد و به همین خاطر اندکی پیش از لحظه گفتنِ جمله شروع شده و حداقل تا اندکی بعد از آن هم ادامه خواهد داشت.

توجه: بسیاری تصور می‌کنند که می‌توانند از «زمان حال ساده» نیز برای این کاربرد استفاده کنند. این اشتباهی رایج بین زبان‌آموزان است.

فعالیت‌هایی هنوز تمام نشده‌اند

برای استفاده صحیح از این کاربرد باید دقت نمود.

ابتدا این مثال,‌ها را ببینید:

I’m studying English this semester.

«من این ترم در حال تحصیلِ انگلیسی, هستم.»

Jane is writing a comedy book this year.

«جِین امسال در حال نوشتن یک کتابِ طنز است.»

Are you still going to the gym?

«آیا تو هنوز به باشگاه می‌روی؟»

اگر به معنای این مثال,‌ها دقت کنید، خواهید دید هیچکدام لزوما در لحظه بیانِ جمله در حال انجام شدن نیستند.

در جمله اول، گوینده که اول شخص است، آموختن زبان انگلیسی, را در این ترم شروع کرده و این فعالیت، استمرار و ادامه دارد و هنوز به پایان نرسیده است. ضمن اینکه گوینده ممکن است در لحظه بیان جمله در حال مطالعه انگلیسی نباشد.

در ادامه به نمودار خط زمان یا timeline این جمله توجه فرمایید:

همانطور که مشاهده می‌کنید، این فعالیتِ استمراری در بازه‌های زمانی گذشته انجام شده و هنوز هم به پایان نرسیده است.

در جمله دوم، جِین ممکن است همین الان در حال نوشتن کتابش نباشد. اما نوشتن فعالیتی استمراری است که در گذشته آغاز شده و هنوز به اتمام نرسیده است.

بطور مشابه در جمله سوم، از مخاطب درباره ادامه رفتن به باشگاه سؤال شده است؛ رفتن به باشگاه فعالیتی استمراری است که در گذشته شروع شده و هنوز هم به پایان نرسیده است. مخاطب اگر به باشگاه رفتن خود ادامه داده باشد به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهد، هر چند در این لحظه داخل باشگاه نباشد.

زمان حال استمراری را تمرین کنیم

در ادامه می‌خواهیم آنچه درباره زمان حال استمراری آموخته‌ایم را با یکدیگر تمرین کنیم.

مکالمه زیر از درسِ پنجم از کتابِ سطحِ یکِ مجموعه Interchange ویرایش پنجم برای شما انتخاب شده‌اند.

عنوان این تمرین «He’s traveling in Thailand» است که یعنی «او در حال سفر در کشور تایلند است». در این مکالمه شما صحبت دو نفر به نام‌های Max و Tina را خواهید شنید.

توجه: در این مکالمه شما کاربرد زمان حال ساده و حال استمراری را در کنار یکدیگر می‌بینید. از اشتباهات رایج زبان‌آموزان، کاربرد نادرست این زمان‌ها به جای یکدیگر است. خوب دقت کنید که زمان حال استمراری برای «فعالیت‌هایی که هم‌اکنون در حال انجام هستند» و زمان حال ساده برای «فعالیت‌هایی که در طول زمان تکرار می‌شوند» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 11 آذر 1397 ساعت: 23:27

close
تبلیغات در اینترنت